ELPROM, spol. s r. o.

Předmět činnosti :

  • projektování elektrických zařízení
  • montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení bez omezení napětí, s nebezpečím výbuchu,na plavidlech a plovoucích zařízení
  • výroba rozvaděčů nízkého napětí
  • revize elektrických zařízení  bez omezení napětí střídavého a stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez i s nebezpečím výbuchu na objekty tř.A,B,C
  • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
  • zprostředkovatelská činnost
  • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
  • výškové práce za pomocí automobilové plošiny PK14-7

Struktura zaměstnanců

Prohlédnout strukturu zaměstnanců

Kmenoví pracovníci: 4 x THP, 21 x D, 3 x THP

Externí pracovníci: 3 x THP, 5 x D

Struktura vzdělání: 5 x VŠ, 10 x SŠ, 18 x OU

Způsob zabezpečení prováděcího projektu a výrobní dokumentace:

Pokud není předložen od zadavatelů projekt, firma si zhotoví realizační dokumentaci vlastními silami.

Záruky na prováděné dílo:

Firma poskytuje záruky na svá díla v délce minimálně 24 měsíců. Záruka se netýká výrobků (žárovky, zářivkové trubice, výbojky, elektromagnetické přístroje, a pod.), které mají od výrobce poskytovanou záruku kratší. Záruka na tyto výrobky je stanovena v délce záruky poskytované výrobcem.

Pojištění:

Firma má pojištění u Kooperativy a. s. Pardubice pod číslem 5801786318.

Aktuality

TIČR - nové osvědčení k provádění revizí vyhrazených el. zařízení:

E1A -zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

E1B -zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

Kontakt

tel.: 466 921 940
e-mail: elprom@elprom.cz

Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 7.00 – 15.00 hod.
Sobota: zavřeno
Adresa