Reference

Veřejné osvětlení

Provádíme komplexní údržbu VO v těchto obcích:
Lázně Bohdaneč, Staré Ždánice, Rybitví, Srch, Pohránov, Hrádek, Pravy, Plch

2020    Veřejné osvětlení Přelouč ul.K. Čapka a 17. listopadu

2018 Osvětlení cyklostezky Lázně Bohdaneč – Živanice

2018  Osvětlení cyklistické stezky Černá za Bory – Žižín

2015 Montáž vánočního osvětlení v Lázních Bohdanči
2015 Montáž vánočního osvětlení v obci Spojil
2014 VO Bukovka – součást zhotovení nového chodníku podél silnice I/36 firmou Agrostav Pardubice
2012 Léčebné lázně Bohdaneč zhotovení VO v blízkosti pavilonu Veselý – parkoviště
2011 Rybniční hospodářství LB rekonstrukce VO
2010 firma Kasi Přelouč zhotovení VO
2010 Obec Neratov výměna sloupů VO
2009 Chládek Tintěra rekonstrukce VO Šípkova ul. L.Bohdaneč
2008 Profistav Litomyšl zhotovení VO v Lázních Bohdaneč
2006 Obec Srch rekonstrukce V.O.
2005 Obec Strašov rozšíření V.O. a kabelových rozvodů nn
2003 COLAS rekonstrukce na náměstí Lázně Bohdaneč
2003 OÚ Dolany V.O. ke hřibitovu
2003 OÚ Živanice rozšíření V.O.
2002 OÚ Rybitví rozšíření V.O. + rozhlasu
2001 V.O. Na Lužci v Lázních Bohdanči
2001 OÚ Rybitví rozšíření V.O.
2001 OÚ Pravy rozšíření V.O.
2000 Město Lázně Bohdaneč – rozšíření V.O.

Chemie

2019 Technistone a.s. rozšíření výrobní linky bílého mramoru

2014 Gema připojení centrovek v objektu Norbrook RY 133
2013 PENMECO elektromontážní práce v objektu E16 Synthesia Pardubice
2013 GEMA elektromontážní práce v objektu Norbrook
2013 GEMA stáčení olea do autocisteren v objektu Synthesia Pardubice
2012 Synthesia přemístění chladící jednotky z N25 na RK1
2012 Synthesia zhotovení napájení pro chladič Chiller objekt NCL
2011 Penopol změna a úprava řídícího systému
2011 Topec Oil elektromontážní práce
2011 GEMA Norbrork elektromontážní práce
2009 Technistone provádění revizí elektro a hromo
2009 Synthesia výroba oxycelulózy
2008 Synthesia výroba oxycelulózy
2008 Hexion zhotovení elektroinstalace včetně trafostanice
2007 PRO 8 karbodimidy organické pigmenty
2007 Penopol CZ výroba polystyrému
2007 RY37 modernizace nitrační aparatury
2006 Lamitec výroba laminátů
2006 E 16 výroba oxycelulózy
2005 RY 37 GO el. rozvodů po havárii
2004 E 9 elinstalace objektu
2004 BČOV signalizace plnění jímek
2004 RY 37 GO elinstalace
2004 RY 3 Pilotní výroba mikrodisperzní oxy.celulózy
2003 E4 čelsovny KM
2003 KYPY zhotovení elinstalace
2003 DIPI zhotovení elinstalace
2003 N 112 zhotovení elinstalace
2002 F3 zhotovení elinstalace
2002 E3 zhotovení rozvaděčů
2002 E4 zhotovení rozvaděčů
2002 E 4 GO objektu
2002 RY 42 výroba fosgenu

Bytová a občanská výstavba

2018 Nový domov s.r.o. výstavba 27 RD v Černé u Bohdanče

2015 Osvětlení budovy ČSOB
2014 LTC Pardubice rekonstrukce svítidel – zvýšení intensity osvětlení v hale LTC Pardubice
2014 Stat. město Pardubice výměna osvětlení a sádrokartonu v objektu Judoklubu Pardubice
2014 SVJ 2265, Pardubice rekonstrukce elektroinstalace v Domě K Závodišti
2013 Léčebné lázně Bohdaneč zhotovení klimatizace v pavilonu Veselý
2013 SJV Karla IV. čp.2592 Pce opravy ELA společných prostor
2013 SJV Gorkého čp. 1830 Pce opravy ELA společných prostor
2013 IOO LB opravy nouzového osvětlení ve správní budově
2012 Léčebné lázně Bohdaneč výměna osvětlovacích těles v bazénu
2012 Město Lázně Bohdaneč výměna svítidel ve třídách ZŠ
2012 Obec Srch elektropráce na přestavbě historické budovy školy
2012 Obec Staré Ždánice výměna svítidel v MŠ
2011 Výtahy Pardubice oprava hromosvodní ochrany
2011 Mat. školka Srch rekonstrukce elektroinstalace
2010 Educanet Rybitví osvětlení učeben
2010 Spol.vl. Benešovo n. Pce oprava elinstalace v byt. domě spol. prostory
2010 Nový domov Pardubice výstavba rod.domů v Černé u Bohdanče
2009 Ekomonitor s.r.o. rekonstrukce úpravny vody Skuteč
2009 Ministerstvo vnitra zhotovení ELA v Institutu ochrany obyvatelstva
2009 Geosan Group a.s. zpracování Betasmoly
2008 AFI Palace Pardubice Classic Shops zhotovení elinstalace
2008 Ministerstvo vnitra zhotovení el. instalace v administr. budově
2007 Universita Pardubice napojení motorgenerátoru
2007 Finep Praha elektroinstalace bytů Harfa I.
2007 Kiekert Přelouč montáže automatů
2007 Hostel TRIM elektroinstalace
2006 Palackého čp. 2410-11 Pce oprava elinstalace spol. prostor
2006 Rybitví čp.127-130 oprava elinstalace spol.prostor
2006 ZŠ Horní Jelení rekonstrukce školy
2005 Hostel TRIM rekonstrukce Hostelu

Zemědělství

zajišťujeme údržbu, revize a projekty el. zařízení v těchto objektech:
Agrodružstvo KLAS Křičeň – písník Opatovice
Best a.s. – písník Best
Realma a.s. – písník Dolany
Miros s.r.o. – písník Staré Ždánice
DMP a.s. – provozovna Staré Ždáníce
2018-2019 Taurus s.r.o. Rekonstrukce a modernizace VKS – Kooperace a.s., Výčapy 189

2014 Taurus s.r.o. dodávka a montáž osvětlení v ZOD Úmonín – VKS středisko Křesetice
2012 Agrodružstvo KLAS elektromontáže v objektu výrobny krmných směsí
2009 Agrodružstvo KLAS provádění revizí el. zařízení a hromosvodů
2007 Národní hřebčín Kladruby elektroinstalace truhlárny
2006 Národní hřebčín Kladruby rekonstrukce el.instalace ubytovny
2005 Agrodružstvo KLAS elektroinst. výr. krmných směsí a sila
2004 Agrodružstvo KLAS elinstalace v písníku
2002 Agrodružstvo KLAS kompenzace ve středisku Rohoznice
2002 Agrodružstvo KLAS kompenzace ve středisku St. Ždánice
2001 Agrodružstvo Dolany kompenzace
2000 Agroddružstvo KLAS přípojka 35 kV
1995 ZD Dolany GO elinstalace vepřína
1994 ZD Dolany prov. opr. kompenzace v dílnách Rohoznice

Energetika

2016 Tvrz Bouda zhotovení nové elektroinstalace
2014 Recycling Vysoké Mýto zhotovení elektroinstalace na nové třídící lince na provozovně
2013 Energostav ELA- Primární směšovací stanice Josef EOP
2013 TG 13 Synthesia a.s. demontáž a montáž kabelů
2013 Best a.s. zhotovení třídičky Finlay 683, připojení pračky písku
2012 SK EKO oprava a výměna kabelů v areálu NPK
2012 Léčebné lázně Bohdaneč dodávka a montáž elektroprací ve vodojemu
2011 Taurus Chrudim provedení přípojky v objektu krmných směsí
2011 Miros přemístění pásové linky
2011 Léčebné lázně Bohdaneč připojení ELA-Pramen u Kuttnerovy kapličky v areálu
2010 Léčebné lázně Bohdaneč dodávka a montáž dieselagragátu a transformátoru
2010 VST Support oprava elinstalace v objektu č. 79 Semtín 1
2007 Gabriel Chemie L.Bohdaneč rekonstrukce zařízení el. rozvodny
2006 Recycling Vysoké Mýto ekologická likvidace šrotu
2005 Léčebné lázně Bohdaneč rekonstrukce trafostanice
2005 VČE a.s. oprava záložního zdroje tepla ZVÚ H.K.
2002 Elektrárna Opatovice oprava po havárii
2000 Ráby Kunětická hora pečovatelský dům

Výbušiny

Provádíme revizi el. zařízení a hromosvodů v objektech Explosia a.s.
2012 Explosia a.s. zhotovení kab. tras pro kamerový systém v objektu navažovky A6
2007 Explosia a.s. kabelová přípojka objektu A 29
2007 Explosia a.s. elektroinstalace objetku B 89
2006 Explosia a.s. rekonstrukce úložiště lihu objektu B 56
2004 Explosia a.s. elinstalace v objektu G1
2003 Explosia a.s. zhotovení elinstalace objektu B 56
2001 Explosia a.s. elinstalace objektu L 10
1998 Explosia a.s. elektroinstalace laboratoře B18
1996 Explosia a.s. výroba sférických prachů objekt B22
1995 Explosia a.s. GO elinstalace objektu L 17
1995 Explosia a.s. GO elinstalace objektu A 28
1995 Explosia a.s. výroba bleskovice objekt T 22
1995 Explosia a.s. GO objektu T 18
1995 Explosia a.s. GO objektu T 21
1995 Bakov n.J. GO odbytových skladů

Ke stažení